Policy

ข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

www.Maojaad.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ ข้อมูลด้านเมนูอาหารและเมนูอาหารที่ขายในร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่แก่ประชาชนทั่วไป ในการใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และหรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ ร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่” ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ ก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อเข้าเยี่ยมชมไซต์จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม แต่ “คุกกี้” จะไม่สามารถที่ดึงข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออีเมล์ของคุณได้ ในส่วนของ เว็บไซต์ www.Maojaad.com มีการใช้ “คุกกี้” เพื่อตรวจสอบว่าเคยมีการเข้าชมเว็บไซต์หรือไม่ เท่านั้น เนื่องจากบนเว็บไซต์ www.Maojaad.com มีผู้ให้บริการอื่นร่วมด้วยเช่น google, facebook, Ads agency ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท อาจมีการใช้ “คุกกี้” เพื่อทำการนำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจ

บริการจาก Youtube

เว็บไซต์ www.Maojaad.com มีการใช้บริการจาก YouTube ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดบริการของ YouTube API Services (https://www.youtube.com/t/terms) และ Google Privacy Policy (http://www.google.com/policies/privacy)

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

  • เว็บไซต์ www.Maojaad.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือตำแหน่งอื่นได้ โดยที่การจัดหาลิงก์ดังกล่าว มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองเว็บไซต์อื่นหรือตำแหน่งอื่นนั้นๆ แต่อย่างใด
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการได้เข้าชมเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ www.Maojaad.com ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างไร และข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์อื่น

การปฏิเสธความรับผิด

ร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัท จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ ร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า ร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่มีความประสงค์แจ้งให้ทราบว่า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ เสียง วิดีโอ ส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากบุคคลใด มีการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยมีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร ทุกรูปแบบ โดยไม่ได้อนุญาตจากทางร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่ ร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่จะดำเนินการตามกฏหมายกับบุคคลที่ได้กระทำการละเมิดสิทธิบริษัทสงวนสิทธิในการ แก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ร้านเมาจ้าดดด คาเฟ่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การติดต่อกับ เว็บไซต์ www.Maojaad.com

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามข้อตกลง และนโยบายฉบับนี้ เว็บไซต์ www.Maojaad.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ www.Maojaad.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ www.Maojaad.com ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนเว็บ

waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja